CustomBlocks

Občanská poradna Vsetín

Poskytujeme lidem informace a podporu umožňující orientaci ve své situaci tak, aby byli schopni rozhodovat o způsobech jejího řešení a svá rozhodnutí realizovat.

Více

Sociálně terapeutická dílna VKCI

Prostřednictvím poskytování služby se zaměřujeme na  pracovní návyky u osob se zdravotním postižením. 


Více

Psycholog

 

Psychologické poradenství umožňuje lidem změnit svůj život podle svých potřeb - něco zlepšit, někam se posunout, hledat a rozvíjet řešení nějaké situace.

Více

Vzdělávací centrum

 

Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

 


Více

 

Knihovna


Provozujeme specializovanou knihovnu sloužící široké veřejnosti, která shromažďuje odbornou literaturu v oboru sociálních služeb, neziskových organizací a literaturu z oborů souvisejících.

Více

VKCI Vsetín o.p.s.


Poskytujeme lidem informace a podporu umožňující orientaci ve své situaci tak, aby byli schopni rozhodovat o způsobech jejího řešení a svá rozhodnutí realizovat.


Více

Mediace


 Je mimosoudní způsob řešení sporů. Vytváří prostor a možnost vzájemně se vyslechnout, porozumět si a najít řešení, které nejlépe odpovídá možnostem, zájmům a potřebám zúčastněných.

medikace

Více

GAZELI servis s.r.o.


Poskytujeme lidem informace a podporu umožňující orientaci ve své situaci tak, aby byli schopni rozhodovat o způsobech jejího řešení a svá rozhodnutí realizovat.

Více

O nás


Integrace je založena na setkávání zdravých s tělesně postiženými při aktivitách ověřených i zcela nových.

Více

Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s /VKCI o.p.s./, byla založena 19. října 2004. Zakladateli jsou Základní škola Integra Vsetín a Salesiánská provincie Praha. VKCI o.p.s. navazuje na činnost základní školy Integra, která již druhé desetiletí realizuje integraci žáků se zdravotním postižením a prosazuje rovný přístup všech do společnosti.