O nás

Nabízíme MPSV ČR AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DLE ZÁKONA 108/2009 Sb. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH.
 
Kurzy je možné objednat si "na klíč" nebo se přímo přihlásit do některého z otevřených kurzů - pokud jsou v aktuální nabídce.
 
Pokud máte zájem o kurz, který aktuálně naplánovaný není, napište nám, v případě větší poptávky se pokusíme domluvit s lektory termín konání.
 

Přehled akreditovaných vzdělávacích programů

 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 180 hodin (2016/0186-PK)

 

Další vzdělávání pro pracovníky sociálních služeb i pro veřejnost

CÍLOVÉ SKUPINY PRO KTERÉ JE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AKREDITOVÁN:

SP  sociální pracovník

PC  pracovník v sociálních službách

VP  vedoucí pracovník sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, zdravotnických pracovníků, pedagogických pracovníků a dalších odborných pracovníků, kteří přímo poskytují sociální služby.

PP  odborná podpora pečujících (fyzická osoba, která poskytuje pomoc příjemci příspěvku na péči)

 

ČÍSLO AKREDITACE NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU POČET HODIN

2015/1177-PC/SP/VP/PP

Péče o nemocného s  demencí

16

2016/0186-PK

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

180

2016/0220-PC/SP

Výcvik klíčových pracovníků v individuálním plánování průběhu poskytování sociální služby

24

2016/0638-PC

Úvod do individuálního plánování průběhu poskytování sociální služby

8

2016/0636-PC/SP

Úvod do problematiky týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby

16

2016/0637-PC/VP

Role klíčového pracovníka v sociálních službách

8

2016/0717-PC/SP

Práce s klientem s problémovým a rizikovým chováním

16

2016/0921-SP/VP

Výběr zaměstnanců v sociálních službách

8

2016/0922-SP/VP

Adaptace pracovníka a vylaďování pracovního týmu v sociálních službách

8

2016/0923-SP/VP

Základní přístupy k vedení lidí v sociálních službách

8 

Informace na telefonním čísle: +420  774 415 107.