Veřejná služba startem k zaměstnání

Základní informace o projektu:

Příjemce dotace: Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/74.00088
Zahájení projektu: 1. března 2012
Ukončení projektu: 28. února 2014
Cílová skupina:

  • dlouhodobě nezaměstnaní na území města Vsetín,
  • osoby vykonávající veřejnou službu.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je snížení nezaměstnanosti, resp. zvýšení zaměstnatelnosti prostřednictvím vzdělávacího a rekvalifikačního programu a vytvoření šesti nových pracovních míst.

Přínos pro cílovou skupinu:

  • možnost účasti v rekvalifikačních kurzech zaměřených na práci s mechanizací a údržbu veřejné zeleně,
  • následná nabídka pracovní pozice ve společnosti Technické služby Vsetín p.o.,
  • post technického pracovníka při výkonu Veřejné služby.

V rámci realizace projektu bylo proškoleno celkem 30 osob z cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnaných a osob vykonávajících veřejnou službu v rámci území města Vsetín. Šesti úspěšným absolventům rekvalifikačních kurzů byla nabídnuta pracovní pozice technického pracovníka na dobu 8 měsíců a navíc se dalším třem absolventům podařilo získat práci.