Projekt Komplexní vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v systému poradensko informačního centra

Základní informace o projektu:

Příjemce dotace: Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.
Program: Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Program podpory: Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb
Zahájení projektu: 1. února 2007
Ukončení projektu: 30. června 2008
Cílová skupina:

  • poskytovatelé sociálních služeb ve Zlínském kraji
  • dobrovolníci pracující v sociálních službách ve Zlínském kraji

Projekt KOVPIC byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Vzdělávání bylo hrazeno z prostředků projektu a bylo účastníkům poskytováno zdarma!

Základní roviny projektu:

  • Pomoc při přípravě kompetentních pracovníků v systému poskytovatelů služeb formou vzdělávacích programů k osvojení klíčových kompetencí a uplatnění při tvořivé práci s uživateli služeb s cílem zvyšování kvality jejich života.
  • Využití alternativních a progresivních vzdělávacích forem:
  • kurzy (krátkodobé, střednědobé),
  • kolokvia,
  • workshopy, dílny.
  • Certifikáty, akreditovaná osvědčení
  • Zpracování podpůrných materiálů

Výstupy projektu:

879 účastníků z cílové skupiny proškoleno v krátkodobých kurzech
62 účastníků z cílové skupiny proškoleno v oblasti informační technologie
119 účastníků z cílové skupiny proškoleno ve střednědobých kurzech
52 realizovaných krátkodobých kurzů (z toho 5 kurzů v oblasti informační technologie)
5 realizovaných střednědobých kurzů
367 odborných publikací zakoupených do speciální knihovny určené pro cílovou skupinu
4 Zpravodaje na CD s ISBN ze vzdělávacích oblastí Komunikace, Učení, Porozumění, Orientace a poradenství