Projekt Cesta za kvalitou života

     

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. K jeho realizaci bylo využito prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty v rámci programu Iniciativy společenství INTERREG IIA, ČR – SR.

 

Základní informace o projektu:

Priorita: Sociální a kulturní rozvoj a tvorba sítí

Opatření: Fond mikroprojektů

Realizace projektu: 1. 9. 2006 – 31. 12. 2007

Program: Iniciativa společenství INTEREG IIIA Slovenská republika – Česká republika 2004 - 2006

Aktivity projektu:

 • Tři setkání zástupců obcí, poskytovatelů poradenských a sociálních služeb z regionu Vsetín a z regionů příhraničních oblastí Slovenska.

Témata setkání:

 • Poradenství – zkvalitnění poradenských služeb v systému státní správy, neziskových organizací i profesních poradenských organizací.
 • Uplatnění na trhu práce – možnosti alternativ, tvorba tranzitních programů, podporované zaměstnávání, chráněná pracovní místa a pracoviště.
 • Zájmové aktivity a volný čas, využití aktivit realizovaných ve volném čase pro jejich terapeutický účinek.
 • Vydání sborníku z každého setkání
 • Přednášky a workshopy
 • Vzájemná setkání s příhraničním partnerem na pracovištích poskytujících sociální poradenství.

Cíl projektu:

 • posílení přeshraniční spolupráce v oblasti práce s osobami ohroženými sociální exkluzí,
 • vytváření nových kontaktů mezi odborníky působícími v sociální oblasti v česko -slovenském příhraničí,
 • zkvalitnění sociálních služeb pro osoby se specifickými potřebami,
 • zvýšení kvality života pro uživatele sociálních služeb – osob se specifickými potřebami.

Partneři projektu:

 • Asociácia zväzov zdravotne postihnutých, Trenčín, SR
 • Město Vsetín

Projekt byl zaměřen na rozvojové aktivity směřované na vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti práce s osobami ohroženými sociální exkluzí a jejich podpory při organizování činností, které přispějí ke zkvalitnění jejich života.