Poznejme sebe a jiné

Tento  mikroprojekt je spolufinancován  Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

 

Základní informace o mikroprojektu:

Projekt byl zaměřen na vytvoření prostředků a zdrojů pro zlepšení toku informací pomocí setkání odborníků v rámci přeshraniční spolupráce a zformování možností pro využití médií při práci s osobami se zdravotním postižením v kontextu eliminace sociálně patologických jevů v zařízeních poskytující sociální služby. Dále byl zaměřen na zformování možností pro využití environmentálních prvků pro vyváření komunikačních dovedností v přeshraničním rozměru pomocí vzájemné výměny zkušeností zainteresovaných odborníků v závislosti na aktuální situaci a jejich řešení.

 

Registrační číslo:                         CZ/FMP.03/0114

Příjemce finančního příspěvku:     Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.

Partner mikroprojektu:                Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne

Realizace mikroprojektu:                 únor 2011 – leden 2012

 

Cíle mikroprojektu:

  • Rozvoj přeshraniční spolupráce – rozvoj mezilidských přeshraničních vztahů.
  • Upevnění partnerství – posílení dlouhodobých forem spolupráce, trvalá přeshraniční spolupráce.
  • Vytvoření prostředků a zdrojů pro zlepšení toku informací pomocí setkání odborníků v rámci přeshraniční spolupráce.
  • Zformování možností pro využití médií při práci s osobami se zdravotním postižením v kontextu eliminace sociálně patologických jevů v zařízeních poskytujících sociální služby.
  • Zformování možností pro využití environmentálních prvků pro vytváření komunikačních dovedností v přeshraničním rozměru pomocí vzájemné výměny zkušeností zainteresovaných odborníků.

Cílová skupina:

Zástupci neziskových organizací, zástupci veřejné a státní správy, zástupci svazů, asociací a sdružení z České a Slovenské republiky, jejichž cílovou skupinou – klienty - jsou mimo jiné i osoby se zdravotním postižením.

 

Aktivity mikroprojektu:

1. Setkání se věnovalo tématu mediální problematiky a prezentace vlastní práce se zaměřením na využití médií při práci s osobami se zdravotním postižením v kontextu eliminace sociálně patologických jevů v zařízeních poskytujících poradenské služby a služby sociální péče.

2. Setkání informovalo o environmentální politice se zaměřením na regionální specifika v rámci příhraničí. Byl zdůrazněn socializační dopad environmentálních vlivů regionu na osoby se zdravotním postižením.

Z obou setkání byly zpracovány sborníky, které byly distribuovány mezi účastníky setkání.