Poradensko informační centrum pomoci pro osoby se zdravotním postižením

Základní informace o projektu

Příjemce dotace: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Program: Iniciativa Společenství INTERREG IIIA ČR - SR
Opatření: 1.1. Lidské zdroje, sociální a kulturní rozvoj
Realizátor: Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.

Datum zahájení: říjen 2005
Datum ukončení: 28. 2. 2007

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Ministerstvem pro místní rozvoj a Městem Vsetín.

Partneři projektu

 • Univerzita Palackého Olomouc, Katedra speciální pedagogiky
 • Región Biele Karpaty, sdružení právnických osob, Trenčín
 • Chráněné dílny Reehap, spol. s r. o., Brno
 • Irisa, výrobní družstvo, Vsetín
 • Město Vsetín

 

Základní roviny projektu

 • Provozování poradensko informačního centra, jehož smyslem je poskytování informací a poradenství pro osoby se zdravotním postižením a pro poskytovatele sociálních služeb na území Mikroregionu Vsetínsko za pomoci participujících odborných pracovišť.
 • Vzdělávací a školicí činnost, realizována formou jednodenních seminářů a střednědobého kurzu, určená především pro poskytovatele sociálních služeb.
 • Vytvoření metodických materiálů určujících principy komunikace s osobami se zdravotním postižením, pro využití poskytovateli sociálních služeb a pracovníky státní správy i samosprávy a přispívající k vytvoření podmínek pro kvalitní přístup osob se zdravotním postižením ke službám, zaměstnání i veřejnému životu.

Činnost PIC — poradenství:

 1. pro osoby
  • s tělesným postižením
  • se sluchovým postižením
  • se zrakovým postižením
  • s mentálním postižením
  • s poruchami komunikace
  • se specifickými vzdělávacími potřebami
 2. v oblasti integrace osob se specifickými potřebami do společnosti
 3. pracovní a právní
 4. pro zadavatele a poskytovatele sociálních služeb.

Poradenství bylo hrazeno z prostředků projektu a bylo klientům poskytováno zdarma!