Podpora rodinám pečujícím o děti se zdravotním postižením

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Číslo projektu: 322 010

Příjemce dotace: Klub Auxilium, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s.

Partner projektu: VKCI Vsetín o.p.s.

Období realizace projektu: 2008 - 2010

Cíl projektu: Projekt má za cíl zlepšení kvality života rodin dlouhodobě pečujících o děti se zdravotním postižením a jejich integraci do života společnosti, 

V rámci vzájemné spolupráce na tomto projektu jsme zrealizovali v prostorách Klubu Auxilia a v dílně VKCI Vsetín o.p.s. „U šikovných oveček“ celkem 34 vzdělávacích a tvořivých aktivit, kterých se zúčastnilo 330 osob pečujících o děti se zdravotním postižením.