Komplexní vzdělávání v sociálních službách

Z průběhu projektu:

 • Dne 30. 6. 2015 byl ukončen poslední projektový vzdělávací program, kterým byla Prevence syndromu vyhoření. Tímto dnem končí realizace projektu KOVSOS a současně také nabídka vzdělávacích programů pro cílovou skupinu pracovníků poskytovatelů sociálních služeb zdarma v rámci tohoto projektu.
 • Kurz Komunikační dovednosti pro sociální facilitátory, který byl zahájen 7. ledna 2015 byl úspěšně ukončen bude 4. 6. 2015 písemnou závěrenou zkouškou a kolokviem nad závěrečnými pracemi.
 • Chystáme pro Vás několik posledních vzdělávacích programů, sledujte Aktuální plán vzdělávání!!!
  • Od 17. dubna do 25. července 2014 proběhl již druhý běh 180 hodinového kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách. Kurzu úspěšně absolvovalo 16 osob. 
  • V lednu 2014 bylo naplánováno otevření střednědobého 200 hodinového vzdělávacího programu Komunikační dovednosti pro sociální facilitátory, který je určen sociálním a vedoucím pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb a je akreditován MPSV ČR. Kurz nebyl zaplněn, bude nabídnut v náhradním termínu.
  • V roce 2013 byl realizován jeden střednědobý 180 hodinový kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách a 6 krátkodobých vzdělávacích programů.
  • Projekt byl zahájen 1. září 2013.

 

Základní informace o projektu:

Příjemce dotace: Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Název globálního grantu: Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách
Název prioritní osy:
Zahájení projektu: 1. září 2013
Ukončení projektu: 30. června 2015
Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách (PC), sociální pracovníci (SP) a vedoucí pracovníci (VP) registrovaných poskytovatelů sociálních služeb Zlínského kraje.

 

Cíle projektu:

▪  realizace 45 akreditovaných krátkodobých vzdělávacích programů
▪  realizace 4 akreditovaných střednědobých vzdělávacích programů

 

Projekt přispěje ke zkvalitnění sociálních služeb na území Zlínského kraje a to nejen důsledkem nesmírně přínosného a nezbytného, zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách předepsaného, celoživotního vzdělávání pracovníků v sociálních službách, ale také možností nabídnout  organizacím, potýkajícím se s finančními problémy vzdělávání zdarma.
Projekt ve své podstatě naplňuje některé priority a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2012 – 2014 a vyplývá z analýzy zájmu o vzdělávací programy u cílové skupiny.

 

Vzdělávací programy:

Střednědobé programy:
▪ Alternativní a augmentativní komunikace (PC/SP) 1x: 9. 1. - 27. 2. 2015
▪ Standardy kvality (2, 5 a 14) v sociálních službách (PC/SP/VP) bude nabídnuto ještě 1x (je určeno především do organizací jako tzv. vzdělávání "na klíč") termíny: 22. 5., 15.6., 16.6., 17.6., 20.6., 22.6., 23.6., 24.6. 2015

Kvalifikační programy:
▪ Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - přímá péče (PK) uskutečněno: 2x, 
▪ Komunikační dovednosti pro sociální facilitátory (SP) 1x: 7. 1. 2015 - 4. červen 2015

Krátkodobé programy:

▪ Základy problematiky a principy komunikace s osobami s mentálním postižením(PC/SP) termín: 1x: 3. 12. 2014
▪ Základy problematiky a principy komunikace s osobami se sluchovým postižením (PC/SP/VP) termín 1x: 24. 2. 2014

▪ Základy problematiky a principy komunikace s osobami se zrakovým postižením (PC/SP/VP) termín 1x: 24. - 25. 9. 2014
▪ Základy problematiky osob s tělesným postižením (PC/SP/VP) termín 1x: 5. - 6. 6. 2014
▪ Základy arteterapie a artefiletiky (PC/SP) termín 1x: 25. - 26. 6. 2014
▪ Základy muzikoterapie (PC/SP/VP) termín 1x: 1. - 3. 10. 2014
 Základy dramaterapie pro pracovníky sociálních služeb (PC/SP/VP) termín 1x: 17. - 19. 9. 2014
▪ Pracovní rehabilitace (PC/SP/VP) termín 1x: 5. - 6. 11. 2014
▪ Pracovní rehabilitace - praktické techniky pro pracovníky sociálních služeb (PC) termín 2x:   21. - 23. 5. 2014; 2. - 4. 7. 2014
▪ Prevence syndromu vyhoření (PC/SP/VP) termíny 4x: 29. - 30. 5. 2014; 5. - 6. 8. 2014; 16. - 17. 4. 2015; 11. - 12. 6. 2015
▪ Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby (PC/SP/VP)    termín 2x: 13. a 17. 10. 2014; 1. a 4. 12. 2014
▪ Sexualita osob s mentálním postižením (PC/SP/VP) termín 1x: 18. a 25. 2. a 4. 3. 2014
▪ Právo v sociálních službách (PC/SP/VP) termín 2x: 19. - 20. 5. 2014; 18. - 19. 6. 2014
▪ Základy zvládání agrese (PC/SP/VP) termín 2x: 28. 1. 2013; 21. 3. 2014
▪ Jak motivovat klienta v sociálních službách (PC/SP/VP) termín 2x: 6. 3. 2014; 10. 12. 2014
▪ Sociální kompetence pro sociální pracovníky (SP/VP) termín 1x: 27. - 28. 11. 2013
▪ Sociální kompetence pro pracovníky v sociálních službách (PC) termín 1x: 16. - 17. 10. 2013
▪ Úvod do problematiky specifických potřeb osob v seniorském věku (PC/SP/VP) termín2x: 24. 10. 2013; 1. 7. 2014
▪ Úvod do problematiky komunikačních dovedností v přímé práci s klientem (PC/SP/VP) termín 2x: 26. 11. 2013; 12. 2. 2014
▪ Jednání s klientem (PC/SP/VP) termín 3x: 11. - 12. 11. 2013; 27. - 28. 1. 2014
▪ Individuální plánování v sociálních službách (PC/SP/VP) termín 2x: 7. - 8. 1. 2014; 27. - 28. 2. 2014
▪ Práce s bolestí klienta – úvod do problematiky (PC/SP/VP) termín 2x: 25. 4. 2014; 26. 9. 2014
▪ Psychologie stáří – úvod do problematiky (PC/SP/VP) termín 4x: 10. 10. 2014; 13. 5. 2015
▪ Role klíčového pracovníka v sociálních službách (PC/SP/VP) termín 2x: 8. 3. 2014; 8. 6. 2015
▪ Úvod do individuálního plánování průběhu poskytování sociální služby(PC/SP/VP) termín 2x: 21. 2. 2014; 4. 6. 2015
▪ Výcvik klíčových pracovníků v individuálním plánování průběhu poskytování sociální služby(PC/SP/VP) leden - březen 2014

 

Všechny vzdělávací programy jsou akreditovány MPSV ČR a jsou pro cílovou skupinu zdarma. Vzdělávání je hrazeno z prostředků projektu.