Komplexní vzdělávání pracovníků v sociálních službách v systému poradensko informačního centra II

Projekt je financován prostřednictvím OP LZZ
a ze státního rozpočtu ČR.

AKTUÁLNĚ

Projekt byl úspěšně ukončen 31. července 2012.

V 64 realizovaných střednědobých a krátkodobých kurzech o celkové výši 1484 akreditovaných vyučovacích hodin bylo proškoleno celkem 952 osob.

Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci!

Přehled proškolených organizací

 

Aktuální plán vzdělávání

 

Základní informace o projektu:

Příjemce dotace: Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Název globálního grantu: Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách
Název prioritní osy: Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb
Zahájení projektu: 1. srpna 2010
Ukončení projektu: 31. července 2012
Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách registrovaných poskytovatelů sociálních služeb Zlínského kraje.

 

Cíle projektu:

▪  akreditace a realizace 16 nově vytvořených vzdělávacích programů
▪  realizace již akreditovaného Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách – přímá péče.

 

Projekt přispěje ke zkvalitnění sociálních služeb na území Zlínského kraje a to nejen důsledkem nesmírně přínosného a nezbytného, zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách předepsaného, celoživotního vzdělávání pracovníků v sociálních službách, ale také možností nabídnout  organizacím, potýkajícím se s finančními problémy vzdělávání zdarma.
Projekt ve své podstatě naplňuje některé priority a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2009 – 2011 a vyplývá z analýzy zájmu o vzdělávací programy u cílové skupiny.