Cesta za kvalitou života II

Mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

 

Základní informace o mikroprojektu:

Projekt byl zaměřen na rozvojové aktivity směrované na vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti komunikace s osobami ohroženými sociální exkluzí a jejich podporu při organizování činností, které přispějí ke zkvalitnění jejich života.

Registrační číslo:                       CZ/FMP.01/0022

Příjemce finančního příspěvku:   Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.

Partner mikroprojektu:              Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne

Realizace mikroprojektu:           únor 2010 – leden 2011

 

Cíl mikroprojektu:

  • rozvoj přeshraniční spolupráce – rozvoj mezilidských přeshraničních vztahů
  • upevnění partnerství – posílení dlouhodobých forem spolupráce, trvalá přeshraniční spolupráce
  • vytvořit prostředky a zdroje pro zlepšení toku informací pomocí setkání odborníků v rámci přeshraniční spolupráce
  • zformovat možnosti pro posílení komunikačních programů a komunikačních dovedností v kontextu integrace ohrožených skupin v přeshraničním rozměru pomocí vzájemné výměny zkušeností zainteresovaných odborníků v závislosti na aktuální situaci a jejím řešení

 

Cílová skupina:

zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb a poradenských organizací, zástupci organizací veřejné správy z České a Slovenské republiky