Naši lektoři

Mgr. Iveta Šůstková

lektorka

Mgr. Ladislava Cyroňová

externí lektorka

Od roku 2002 pracuje v zařízení Horizont Zlín s lidmi s duševním onemocněním, nejprve jako sociální pracovník, od roku 2007 jako vedoucí zařízení. Je absolventkou oboru sociální pedagogika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a doplňujícího programu Arteterapie v rámci celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Mgr. Gabriela Gorcová

externí lektorka

V roce 2006 ukončila studium sociální práce se zdravotnickým profilem na Katedře sociální práce Zdravotně sociální fakulty Ostravské Univerzity v Ostravě. Doplňující pedagogické studium Arteterapie na Katedře psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně dokončila v roce 2009. Od roku 2006 působila v Oblastní charitě Uherské Hradiště, kde začala pracovat jako sociální pracovník v DC sv. Ludmily s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením a v Centru denních služeb Jarošov s lidmi s duševním onemocněním, poté Labyrintu – centru sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním. Od roku 2008 v Labyrintu pracovala na pozici vedoucí, sociální pracovnice a arteterapeutky. V současné době již pátým rokem pracuje v Horizontu Zlín, zařízení poskytující sociální službu lidem s duševním onemocněním, jako sociální pracovnice.