Základy zvládání agrese

CÍLE:

·      Správný přístup k agresivnímu člověku, který může být i pod vlivem návykových látek.

·      Objasnění pojmů agresivita, agrese, šikana.

·      Nácvik reakce v situacích, kdy se setkáme s agresivním člověkem.

       Praktický nácvik základní sebeobrany.

  • Termín kurzu: 3.4.2019 - 3.4.2019
  • Předpokládaný čas začátku: 08:00:00
  • Místo konání: Vsetín
  • Délka kurzu: 8 hodin
  • Cena kurzu: 1 190 Kč
  • Kapacita: 18 míst
  • Volných: 15 míst
  • Akreditace MPSV: 2015/1157-PC/SP/PP
  • Akreditace MŠMT: ----
  • Cílové skupiny: PC/SP/PP (pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, osoba pečující)

Obsah kurzu:

Úvod, vysvětlení pojmů. Agrese, vznik agrese, fáze agrese. Problémové chování a agresivita osob, pravidla přístupu k agresivnímu člověku.

·                Verbální agrese

·                Agrese proti předmětům

·                Agrese zaměřená na osoby

Současný stav v ČR

·                Zákon č. 108/2008 Sb., § 89

·                Prostředky omezující pohyb

Přístup k agresivnímu člověku. Péče o pracovníka

Restriktivní prostředky

·                Fyzické

·                Mechanické

·                Chemické

Zhodnocení – s časovým odstupem

Odborné odstraňování posttraumatických vzpomínek (i u personálu)..

Modelové situace – nácvik reakcí, slovní zklidnění a využití únikových cest,

Příčiny a spouštěče agresivního chování, prevence agrese a agresivního chování.

Pravidla šetrné sebeobrany:

Zákon č. 108/2008 Sb., § 89; Doporučený postup MPSV ČR pro používání opatření omezující pohyb (slovní zklidnění, fyzické úchopy, místnost k bezpečnému pobytu, medikace).

Základy sebeobrany – ukázky a základní nácvik bezpečné sebeobrany – vytrčení rukou, úniky. Práce s vlastní verbální a neverbální komunikací, únikové strategie.

Závěr kurzu, závěrečný test, evaluace

Lektoři kurzu

Mgr. Iveta Šůstková

lektorka

Zpět na seznam kurzů