Základy rozvoje komunikačních dovedností u lidí s různými typy duševního onemocnění s využitím prvků arteterapie / OBSAZENO

Nabízíme 8 hodinový kurz s akreditací MPSV ČR č. 2016/1124-PC/SP

PC = pracovník v sociálních službách

SP = sociální pracovník

 • Termín kurzu: 19.4.2018
 • Předpokládaný čas začátku: 08:00:00
 • Místo konání: Záviše Kalandry 1419, Vsetín
 • Délka kurzu: 8 hodin
 • Cena kurzu: 1 290 Kč
 • Kapacita: 16 míst
 • Volných: -2 míst
 • Akreditace MPSV: 2016/1124-PC/SP
 • Akreditace MŠMT: ---
 • Cílové skupiny: PC, SP

Klasifikace překážek v komunikaci u různých cílových skupin (lidé s duševním onemocněním, lidé s mentálním a kombinovaným postižením, senioři).

 • Účastníci si na jednotlivých technikách a postupech prakticky vyzkouší, jak podporovat a rozvíjet u klienta jednotlivé složky komunikace verbální i neverbální: kooperace, vyjadřování a zvládání emocí, navázání a udržení kontaktu, asertivní jednání apod. Kurz seznámí účastníky s vymezením arteterapie, cíli arteterapie, tématy v arteterapii, teoretickými východisky i s nároky na terapeuta. Součástí kurzu je krátký blok případové práce

Absolvent získá základní teoretické informace o využívání arteterapie v práci s klientem v sociální službě. Naučí se využít techniku pro individuální i skupinovou arteterapii. Získá základní náhled na využití arteterapeutických technik u lidí s duševním onemocněním, mentálním postižením, seniorů s různými typy demence. Pochopí, jaké návazné techniky si může osvojit.

Lektoři kurzu

Mgr. Ladislava Cyroňová

externí lektorka

<p>Od roku 2002 pracuje v zařízení Horizont Zl...

Mgr. Gabriela Gorcová

externí lektorka

<p>V roce 2006 ukončila studium sociální práce...

Zpět na seznam kurzů