Základy rozvoje komunikačních dovedností u lidí s různými typy duševního onemocnění s využitím prvků arteterapie / OBSAZENO

Nabízíme 8 hodinový kurz s akreditací MPSV ČR č. 2016/1124-PC/SP

PC = pracovník v sociálních službách

SP = sociální pracovník

 • Termín kurzu: 19.4.2018
 • Předpokládaný čas začátku: 08:00:00
 • Místo konání: Záviše Kalandry 1419, Vsetín
 • Délka kurzu: 8 hodin
 • Cena kurzu: 1 290 Kč
 • Kapacita: 16 míst
 • Volných: 0 míst
 • Akreditace MPSV: 2016/1124-PC/SP
 • Akreditace MŠMT: ---
 • Cílové skupiny: PC, SP

Klasifikace překážek v komunikaci u různých cílových skupin (lidé s duševním onemocněním, lidé s mentálním a kombinovaným postižením, senioři).

 • Účastníci si na jednotlivých technikách a postupech prakticky vyzkouší, jak podporovat a rozvíjet u klienta jednotlivé složky komunikace verbální i neverbální: kooperace, vyjadřování a zvládání emocí, navázání a udržení kontaktu, asertivní jednání apod. Kurz seznámí účastníky s vymezením arteterapie, cíli arteterapie, tématy v arteterapii, teoretickými východisky i s nároky na terapeuta. Součástí kurzu je krátký blok případové práce

Absolvent získá základní teoretické informace o využívání arteterapie v práci s klientem v sociální službě. Naučí se využít techniku pro individuální i skupinovou arteterapii. Získá základní náhled na využití arteterapeutických technik u lidí s duševním onemocněním, mentálním postižením, seniorů s různými typy demence. Pochopí, jaké návazné techniky si může osvojit.

Lektoři kurzu

Mgr. Ladislava Cyroňová

externí lektorka

Od roku 2002 pracuje v zařízení Horizont Zlín s lidmi s duševním onemocněním, nejprve jako sociální pracovník, od roku 2007 jako vedoucí zařízení. Je absolventkou oboru sociální pedagogika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a doplňujícího programu Arteterapie v rámci celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Mgr. Gabriela Gorcová

externí lektorka

V roce 2006 ukončila studium sociální práce se zdravotnickým profilem na Katedře sociální práce Zdravotně sociální fakulty Ostravské Univerzity v Ostravě. Doplňující pedagogické studium Arteterapie na Katedře psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně dokončila v roce 2009. Od roku 2006 působila v Oblastní charitě Uherské Hradiště, kde začala pracovat jako sociální pracovník v DC sv. Ludmily s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením a v Centru denních služeb Jarošov s lidmi s duševním onemocněním, poté Labyrintu – centru sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním. Od roku 2008 v Labyrintu pracovala na pozici vedoucí, sociální pracovnice a arteterapeutky. V současné době již pátým rokem pracuje v Horizontu Zlín, zařízení poskytující sociální službu lidem s duševním onemocněním, jako sociální pracovnice.

Zpět na seznam kurzů