Úvod do individuálního plánování průběhu poskytování sociálních služeb

CÍLE:

 • Znalost procesu individuálního plánování sociální služby.
 • Seznámení se s metodami a technikami zjišťování individuálních potřeb uživatelů sociálních služeb a obhájení sestaveného individuálního plánu v kolektivu účastníků programu.
 • Znalost legislativního rámce individuálního plánování a znalost významu individuálního plánování poskytované služby pro uživatele sociálních služeb i pro poskytovatele sociálních služeb
 • Termín kurzu: 15.3.2019 - 15.3.2019
 • Předpokládaný čas začátku: 08:00:00
 • Místo konání: Masarykova veřejná knihovna Vsetín (sál 3. patro), Dolní náměstí, Vsetín
 • Délka kurzu: 8 hodin
 • Cena kurzu: 1 020 Kč
 • Kapacita: 18 míst
 • Volných: 17 míst
 • Akreditace MPSV: 2016/0638-PC
 • Akreditace MŠMT: ----
 • Cílové skupiny: PC (pracovník v sociálních službách)

Obsah kurzu:

Úvod, seznámení s lektorem, harmonogramem a podmínkami absolvování kurzu.

Úvod do legislativního rámce individuálního plánování, teoretické seznámení a provázanost s ostatními standardy. Transformace sociálních služeb.

Význam individuálního plánování pro uživatele a poskytovatele sociálních služeb. Čím se řídit při individuálním plánování.

Seznámení s pojmem klíčový pracovník, jeho role v rámci individuálního plánování, funkce pracovníka, povinnost a práva klíčivého pracovníka

Specifikace  komunikujícího a nekomunikujícího uživatele.

Proces individuálního plánování – fáze přípravy, fáze sestavení individuálního plánu, fáze realizace, fáze revize, fáze ukončení. Možnosti jak získávat informace o přáních a potřebách uživatele.

Proces individuálního plánování – fáze hodnocení, fáze ukončení.

Možnosti jak získávat informací o přáních a potřebách uživatele.

Praktické ukázky technik zjišťování individuálních potřeb a sestavení individuálního plánu uživatele sociální služby.

Skupinová cvičení – sestavení modelového individuálního plánu pro klienty dle cílových skupin účastníků programu.

Kontrola procesu individuálního plánování.

Závěr kurzu, závěrečný test, evaluace

Lektoři kurzu

Mgr. Iveta Šůstková

lektorka

Zpět na seznam kurzů

Závazná registrace

Poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány a používány pouze pro účely zajištění vzdělávací akce a její následnou archivaci.


Základní informace
(např: +420 123 456 789)
(např: info@domena.cz)
Fakturační údaje
Jsem srozuměn/a se všeobecnými podmínkami registrace a souhlasím se zpracováním svých osobných údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.