ZRUŠENO - Úvod do individuálního plánování průběhu poskytování sociálních služeb

CÍLE:

 • Znalost procesu individuálního plánování sociální služby.
 • Seznámení se s metodami a technikami zjišťování individuálních potřeb uživatelů sociálních služeb a obhájení sestaveného individuálního plánu v kolektivu účastníků programu.
 • Znalost legislativního rámce individuálního plánování a znalost významu individuálního plánování poskytované služby pro uživatele sociálních služeb i pro poskytovatele sociálních služeb
 • Termín kurzu: 15.3.2019 - 15.3.2019
 • Předpokládaný čas začátku: 08:00:00
 • Místo konání: ZRUŠENO
 • Délka kurzu: 8 hodin
 • Cena kurzu: 1 020 Kč
 • Kapacita: 18 míst
 • Volných: 10 míst
 • Akreditace MPSV: 2016/0638-PC
 • Akreditace MŠMT: ----
 • Cílové skupiny: PC (pracovník v sociálních službách)

Obsah kurzu:

Úvod, seznámení s lektorem, harmonogramem a podmínkami absolvování kurzu.

Úvod do legislativního rámce individuálního plánování, teoretické seznámení a provázanost s ostatními standardy. Transformace sociálních služeb.

Význam individuálního plánování pro uživatele a poskytovatele sociálních služeb. Čím se řídit při individuálním plánování.

Seznámení s pojmem klíčový pracovník, jeho role v rámci individuálního plánování, funkce pracovníka, povinnost a práva klíčivého pracovníka

Specifikace  komunikujícího a nekomunikujícího uživatele.

Proces individuálního plánování – fáze přípravy, fáze sestavení individuálního plánu, fáze realizace, fáze revize, fáze ukončení. Možnosti jak získávat informace o přáních a potřebách uživatele.

Proces individuálního plánování – fáze hodnocení, fáze ukončení.

Možnosti jak získávat informací o přáních a potřebách uživatele.

Praktické ukázky technik zjišťování individuálních potřeb a sestavení individuálního plánu uživatele sociální služby.

Skupinová cvičení – sestavení modelového individuálního plánu pro klienty dle cílových skupin účastníků programu.

Kontrola procesu individuálního plánování.

Závěr kurzu, závěrečný test, evaluace

Lektoři kurzu

Mgr. Iveta Šůstková

lektorka

Zpět na seznam kurzů