Úvod do individuálního plánování průběhu poskytování sociální služby

Vzdělávací program seznamuje účastníky se stávající právní úpravou sociálních služeb - se standardy kvality souvisejícími s tvorbou individuálního plánu. Absolventi porozumí významu individuálního plánování poskytované služby pro uživatele sociálních služeb i pro poskytovatele sociálních služeb. Seznámí se prakticky s procesem individuálního plánování sociální služby a obecně s metodami a technikami zjišťování individuálních potřeb uživatelů sociálních služeb. Absolventi budou teoretické informace využívat při obhajobě individuálního plánu, sestaveného ve skupinkách kolektivem účastníků programu.

  • Termín kurzu: 25.5.2018
  • Předpokládaný čas začátku: 08:00:00
  • Místo konání: Záviše Kalandry 1419, Vsetín
  • Délka kurzu: 8 hodin
  • Cena kurzu: 1 120 Kč
  • Kapacita: 16 míst
  • Volných: 16 míst
  • Akreditace MPSV: 2016/0638-PC
  • Akreditace MŠMT: --
  • Cílové skupiny: PC

Absolvent se dokáže orientovat v legislativním rámci individuálního plánování a získá přehled o významu individuálního plánování poskytované služby a to jak pro uživatele, tak pro poskytovatele sociální služby. Porozumí procesu individuálního plánování sociální služby z teoretické i praktické stránky. Za využití představených metod a technik zjišťování individuálních potřeb a osobních cílů uživatelů sociálních služeb dokáže návrhnout základní strukturu individuálního plánu.

Lektoři kurzu

Mgr. Iveta Šůstková

lektorka

Zpět na seznam kurzů

Závazná registrace

Poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány a používány pouze pro účely zajištění vzdělávací akce a její následnou archivaci.


Základní informace
(např: +420 123 456 789)
(např: info@domena.cz)
Fakturační údaje
Jsem srozuměn/a se všeobecnými podmínkami registrace a souhlasím se zpracováním svých osobných údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.