Role klíčového pracovníka v sociálních službách

Nabízíme  Vám krátkodobý 8 hodinový vzdělávací program s akreditací MPSV ČR č. 2016/0637-PC/VP, který se bude konat 27. října 2017.

 • Termín kurzu: 27.10.2017
 • Místo konání: Centrum vzdělávání VKCI
 • Délka kurzu: 8 hodin
 • Cena kurzu: 1 020 Kč
 • Kapacita: 16 míst
 • Volných: 8 míst
 • Akreditace MPSV: MPSV ČR č. 2016/0637-PC/VP
 • Cílové skupiny: pracovníci v sociálních službách a vedoucí pracovníci

Cíle

 • Znalost obsahu funkce klíčového pracovníka (KP).
 • Znalost role, práva a povinností KP.
 • Znalost metod práce, vedení rozhovoru s uživatelem sociální služby pro účel tvorby individuálního plánu.
 • Schopnost chránit a prosazovat práva uživatelů soc. služeb v návaznosti na ustanovení zákona o sociálních službách..

Obsah kurzu

1. den

 • Úvod, seznámení s lektorem, harmonogramem a podmínkami absolvování kurzu.
 • Právní úprava sociálních služeb a standardy kvality – úvod do problematiky.
 • Klíčový pracovník – funkce pracovníka, role KP, příprava a podpora KP, povinnosti, odbornost - kompetence a práva KP. Výcvik KP.
 • Role KP v systému individuálního plánování v organizaci poskytovatele. Proces plánování, osobní cíl.
 • Seznámení s metodami a technikami práce KP.
 • Zjišťování potřeb metodou rozhovoru s uživatelem sociální služby.
 • Zjišťování potřeb technikami práce s nekomunikujícím klientem.
 • Ochrana a prosazování práv uživatelů soc. služeb v návaznosti na ustanovení zákona o sociálních službách, individuální plánování.
 • Práce v malých skupinkách, modelové situace.
 • Závěr kurzu, závěrečný test, evaluace

Ke stažení

 

Lektoři kurzu

Mgr. Iveta Šůstková

lektorka

Zpět na seznam kurzů