Role klíčového pracovníka v sociálních službách

Vzdělávací program seznamuje účastníky se stávající právní úpravou sociálních služeb v České republice,s funkcí a rolí klíčového pracovníka, s povinnostmi a právy klíčového pracovníka v propojení se standardy kvality sociálních služeb. Seznámí absolventy s metodami a technikami práce klíčového pracovníka, které jsou využívány při tvorbě individuálního plánu, při zjišťování potřeb a osobních cílů u komunikujících i nekomunikujících uživatelů, včetně provázanosti na ochranu a prosazování práv jejich uživatelů.

  • Termín kurzu: 30.5.2018
  • Předpokládaný čas začátku: 08:00:00
  • Místo konání: Záviše Kalandry 1419, Vsetín
  • Délka kurzu: 8 hodin
  • Cena kurzu: 1 120 Kč
  • Kapacita: 16 míst
  • Volných: 4 míst
  • Akreditace MPSV: 2016/0637-PC,VP
  • Akreditace MŠMT: ---
  • Cílové skupiny: PC, VP

Absolvent programu má přehled o roli klíčového pracovníka v sociálních službách, orientuje se v jeho kompetencích - právech a povinnostech. Seznámí se se strukturou a hodnocením individuálního plánu, s možnými metodami a technikami práce klíčového pracovníka, se způsoby a zásadami vedení rozhovoru zaměřeného na zjišťování potřeb a osobních cílů u klientů komunikujících a s technikami využívanými u uživatelů, kteří nejsou schopni plánovat průběh poskytování služby rozhovorem. Účastníci se naučí promítnout do tvorby individuálního plánu dodržování základních lidských práv.

Lektoři kurzu

Mgr. Iveta Šůstková

lektorka

Zpět na seznam kurzů