Role klíčového pracovníka v sociálních službách

Vzdělávací program seznamuje účastníky se stávající právní úpravou sociálních služeb v České republice,s funkcí a rolí klíčového pracovníka, s povinnostmi a právy klíčového pracovníka v propojení se standardy kvality sociálních služeb. Seznámí absolventy s metodami a technikami práce klíčového pracovníka, které jsou využívány při tvorbě individuálního plánu, při zjišťování potřeb a osobních cílů u komunikujících i nekomunikujících uživatelů, včetně provázanosti na ochranu a prosazování práv jejich uživatelů.

  • Termín kurzu: 30.5.2018
  • Předpokládaný čas začátku: 08:00:00
  • Místo konání: Záviše Kalandry 1419, Vsetín
  • Délka kurzu: 8 hodin
  • Cena kurzu: 1 120 Kč
  • Kapacita: 16 míst
  • Volných: 4 míst
  • Akreditace MPSV: 2016/0637-PC,VP
  • Akreditace MŠMT: ---
  • Cílové skupiny: PC, VP

Absolvent programu má přehled o roli klíčového pracovníka v sociálních službách, orientuje se v jeho kompetencích - právech a povinnostech. Seznámí se se strukturou a hodnocením individuálního plánu, s možnými metodami a technikami práce klíčového pracovníka, se způsoby a zásadami vedení rozhovoru zaměřeného na zjišťování potřeb a osobních cílů u klientů komunikujících a s technikami využívanými u uživatelů, kteří nejsou schopni plánovat průběh poskytování služby rozhovorem. Účastníci se naučí promítnout do tvorby individuálního plánu dodržování základních lidských práv.

Lektoři kurzu

Mgr. Iveta Šůstková

lektorka

Zpět na seznam kurzů

Závazná registrace

Poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány a používány pouze pro účely zajištění vzdělávací akce a její následnou archivaci.


Základní informace
(např: +420 123 456 789)
(např: info@domena.cz)
Fakturační údaje
Jsem srozuměn/a se všeobecnými podmínkami registrace a souhlasím se zpracováním svých osobných údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.