Role klíčového pracovníka v sociálních službách - ZRUŠENO

 • ·           Znalost obsahu funkce klíčového pracovníka (KP).
 • ·           Znalost role, práva a povinností KP.
 • ·           Znalost metod práce, vedení rozhovoru s uživatelem sociální služby pro účel tvorby individuálního plánu.
 • ·           Schopnost chránit a prosazovat práva uživatelů soc. služeb v návaznosti na ustanovení zákona o sociálních službách..
  1. den
 • Termín kurzu: 17.12.2018 - 17.12.2018
 • Předpokládaný čas začátku: 08:00:00
 • Místo konání: Masarykova veřejná knihovna Vsetín (sál 3. patro), Dolní náměstí, Vsetín
 • Délka kurzu: 8 hodin
 • Cena kurzu: 1 120 Kč
 • Kapacita: 18 míst
 • Volných: 14 míst
 • Akreditace MPSV: 2016/0637-PC/VP
 • Akreditace MŠMT: ------
 • Cílové skupiny: PC, VP (pracovník v sociálních službách, vedoucí pracovník.

Úvod, seznámení s lektorem, harmonogramem a podmínkami absolvování kurzu.

Právní úprava sociálních služeb a standardy kvality – úvod do problematiky.

Klíčový pracovník – funkce pracovníka, role KP, příprava a podpora KP, povinnosti, odbornost - kompetence a práva KP.  Výcvik KP.

Role KP v systému individuálního plánování v organizaci poskytovatele. Proces plánování, osobní cíl.

Seznámení s metodami a technikami práce KP.

Zjišťování potřeb metodou rozhovoru s uživatelem sociální služby.

Zjišťování potřeb technikami práce s nekomunikujícím klientem.

Ochrana a prosazování práv uživatelů soc. služeb v návaznosti na ustanovení zákona o sociálních službách, individuální plánování.

Práce v malých skupinkách, modelové situace.

Závěr kurzu, závěrečný test, evaluace

Lektoři kurzu

Mgr. Iveta Šůstková

lektorka

Zpět na seznam kurzů