Základní informace

Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o. p. s. nabízí možnost využít psychologické poradenství. Pro využití této služby není potřeba lékařské ani jiné doporučení, potřebná je pouze snaha řešit situaci, ve které se nacházíte. Služba je poskytována zdarma.

Poradenství může pomoci například při:

  • prohlubování sebepoznání a osobnostním růstu
  • potížích ve vztazích a v komunikaci (v partnerském vztahu, v rodině, v práci, v přátelských vztazích)
  • zvládání nepříjemných emocí, pocitů a nálad (úzkosti, strachu, smutku, hněvu, lítosti, viny, depresivních nálad apod.)
  • překonávání náročných životních situací
  • složitém rozhodování
  • psychosomatických potížích
  • závislém chování
  • hledání životního smyslu a směřování

Věnovat se Vám bude psycholožka Mgr. Markéta Dostálová-Bystřinová.