Jak pomáháme

Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o. p. s. nabízí možnost využít psychologické poradenství.

Služba je poskytována bezplatně dospělým klientům.

Není potřeba lékařské ani jiné doporučení, potřebná je pouze snaha řešit situaci, ve které se nacházíte.

Při spolupráci se využívá individuální přístup. Rozsah poskytování pomoci závisí na potřebách klienta a individuální dohodě s psychologem.

Konzultace jsou důvěrné, psycholog je vázán mlčenlivostí

Poradenství může pomoci například při:

  • prohlubování sebepoznání a osobnostním růstu,
  • potížích ve vztazích a v komunikaci (v partnerském vztahu, v rodině, v práci, v přátelských vztazích),
  • zvládání nepříjemných emocí, pocitů a nálad (úzkosti, strachu, smutku, hněvu, lítosti, viny, depresivních nálad apod.),
  • překonávání náročných životních situací, složitém rozhodování,
  • psychosomatických potížích,
  • závislém chování,
  • hledání životního smyslu a směřování,

a v dalších situacích.

V  případě, že nemůžete na konzultaci dorazit nebo chcete přesunout termín, dejte prosím vědět nejpozději 24 hodin předem na telefonní číslo 774 262 243 (stačí sms).

Věnovat se Vám bude psycholog Mgr. Jan Podešva.