Časté otázky

  • Jak probíhá první setkání?

Na prvním setkání se seznámíme a stručně Vám představím, jak je naše služba poskytována. Poté se spolu domluvíme na tom, na čem budeme společně spolupracovat – tedy na tom, co byste od naší spolupráce potřeboval/a a co Vám můžu nabídnout. Naše spolupráce se může během času vyvíjet a možná se to, co nyní chcete, časem upřesní nebo i změní. Důležitá je důvěra a to, abyste se cítil/a při našich setkáních bezpečně.

  • Jak probíhá spolupráce?

Spolupráce probíhá formou rozhovoru – jedná se o dialog mezi námi, který se zaměřuje na Vás a Vaši situaci. Každý psycholog pracuje jinak. Přístup zaměřený na řešení, který využívám, rozvíjí něco nového (řešení, změny), nikoliv problémy. Tento přístup umožňuje lidem změnit svůj život podle svých potřeb  ­̶  něco ve svém životě zlepšit, někam se posunout, hledat a rozvíjet řešení nějaké situace. Při spolupráci se ptám na nejrůznější otázky, abychom si upřesňovali, kam směřujeme, tvořivě hledali a objevovali, co by právě Vám mohlo pomoci ve Vaší konkrétní situaci a jak využít Vaše přítomné zdroje a minulé úspěchy.

Ve své práci uplatňuji individuální přístup, to znamená, že se snažím, aby byla pro Vás terapie ušitá na míru Vašim potřebám a pomoc co nejužitečnější. Někomu může vyhovovat pouze rozhovor, pro někoho může být přínosná kombinace s názornějšími metodami, např. práce s obrázkovými terapeutickými kartami, znázornění myšlenek, pocitů, chování nebo Vaší situace na papír, někdo uvítá relaxační metody. 

  • Co od naší spolupráce neočekávejte?

Klientům neudílím jednoznačné rady ani nepředkládám návody na život, protože věřím, že každý z nás je jedinečný a situace každého z nás se v různých životních obdobích může lišit. Při naší spolupráci nemůžeme změnit někoho ve Vašem okolí, protože klientem jste Vy. Nedělám psychologickou diagnostiku, znalecké posudky ani jako psycholog nemůžu předepisovat farmakologickou léčbu a radit Vám ohledně medikace.

  • Jak dlouhá má být naše spolupráce?

Záleží na Vás a Vaší situaci. Někomu může stačit jedno setkání, někomu pět, někomu vyhovuje dlouhodobější spolupráce. Spolupráce nemusí být vždy dlouhodobá, naopak by měla vést k tomu, aby byl klient co nejdříve schopen zvládat situaci vlastními silami. Naši spolupráci můžete kdykoli ukončit nebo přerušit. Spolupráce se může také po čase obnovit, můžeme na ni navázat nebo spolupracovat na nějakém jiném tématu.

  • Jak často se máme setkávat?

Frekvence setkání se odvíjí od Vašich potřeb a Vašich a mých časových možností. Někomu může zpočátku vyhovovat sezení každý týden nebo jednou za 14 dní, postupně se pak frekvence může rozvolňovat. Někdo si naopak chce nechat mezi sezeními větší časový rozestup, aby například měl možnost zkoušet nové přístupy a uplatnit změny ve svém životě.

  • Kdy se na psychologa obrátit?

Někdy panuje přesvědčení, že psychologa potřebují lidé, až když je jejich stav nebo situace velmi závažná nebo když se potýkají s psychickou nemocí. Psychologická pomoc však může sloužit i k práci na osobnostním růstu, k lepšímu poznání sebe samého, zvládání nepříjemných emocí, pocitů či nálad, zlepšení fungování ve vztazích, v pracovním uplatnění, překonávání náročných životních situací, složitém rozhodování, hledání životního smyslu a směřování a v dalších tématech. Psychologickou pomoc můžete tedy využít i k tomu, abyste se cítili ještě o něco lépe než nyní a někam se v životě posunuli.

  • Komu je služba určena? 

Dospělým lidem, kteří chtějí změnit svůj život podle svých potřeb a být spokojenější  ̶  něco ve svém životě zlepšit, někam se posunout, hledat a rozvíjet řešení nějaké situace.