Mgr. Markéta Dostálová - Bystřinová

Mgr. Markéta Dostálová-Bystřinová

Psycholog

Bakalářské i magisterské studium oboru psychologie jsem absolvovala na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiu jsem se věnovala individuálnímu, párovému a rodinnému psychologickému poradenství osobám, které se ocitly v obtížné životní situaci a řešily osobní, rodinné a jiné vztahové problémy. Zároveň jsem poskytovala psychologické poradenství a krizovou intervenci osobám ohroženým domácím násilím.

 

 

 

 

 

 

 

Praxe a další vzdělávání


Díky absolvování kurzu „Praktické základy internetového poradenství“ (30 hod.) na Fakultě sociálních studií jsem získala dovednosti pro poskytování psychologického internetového poradenství, které jsem uplatňovala v Internetové poradně Katedry psychologie FSS jako internetový poradce. Nyní zde působím na pozici mentora poradců.

Kontinuálně se vzdělávám v psychoterapii a v sociální práci. Dokončila jsem úvodní psychoterapeutický výcvik „Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii“ (160 hod.) v Daletu a nyní jsem frekventantkou jeho navazující části „Solutions focus – komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení“ (550hod.). Solutions focus patří mezi postmoderní psychoterapeutické přístupy.  Zaměřuje se především na hledání a rozvoj možností, jak řešit problémy, se kterými klient přichází. Místo udílení jednoznačných rad se během spolupráce s klienty tvořivě hledá a objevuje, co by právě jim mohlo pomoci v jejich konkrétní situaci.

Nynější činnost


Po absolvování „Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách“ (150 hod.) pracuji v sociálně terapeutické dílně.  Zde se věnuji  podpoře, vytváření, rozvíjení a udržení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity u osob s chronickým duševním, mentálním a tělesným postižením.

V rámci psychoterapeutického výcviku i práci v sociálních službách pracuji pod supervizí.