Mgr. Markéta Hurtová

Mgr. Markéta Hurtová

Psycholog

Ve své práci využívám na řešení orientovaný přístup (solutions focus).

Tento přístup umožňuje lidem změnit svůj život podle svých potřeb  ­̶  něco ve svém životě zlepšit, někam se posunout, hledat a rozvíjet řešení nějaké situace.

Místo udílení jednoznačných rad se během spolupráce s klienty tvořivě hledá a objevuje, co by právě jim mohlo pomoci v jejich konkrétní situaci a jak využít přítomné zdroje a minulé úspěchy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Praxe v oboru


  • poskytování individuálního, párového a rodinného psychologického poradenství osobám, které se ocitly v obtížné životní situaci a řešily osobní, rodinné a jiné vztahové problémy
  • poskytování psychologického poradenství a krizové intervence osobám ohroženým domácím násilím
  • podpora, vytváření, rozvíjení a udržení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity u osob s chronickým duševním, mentálním a tělesným postižením
  • poskytování psychologického internetového poradenství, mentoring poradců internetové poradny

Absolvované kurzy


  • absolventka „Solutions focus– komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení (710hod.)“, DALET institut s.r.o. 
  • Zralou sebezkušeností ke kvalitnímu pomáhání – psychosociální výcvik pro pracovníky sociálních služeb (136 hod.) Caritas  
  • autogenní trénink základní stupeň (16 hod.), Exedra CZ z. s.
  • praktické základy internetového poradenství (30 hod.), Fakulta sociálních studií, IKAPSY
  • kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (150 hod.), Marlin, s. r. o.
  • kurzy zaměřené na sociální práci s klienty s chronickým duševním, mentálním a tělesným postižením

 

V rámci psychoterapeutického výcviku i práci v sociálních službách pracuji pod supervizí.