Rok 2020 v Občanské poradně VKCI

Přečtete si, jaký byl rok 2020 v naší občanské poradně.


V občanském poradenství jsme na současnou pandemickou situaci reagovali doplněním naší ambulantní služby o možnost telefonických a e-mailových konzultací.

V uplynulém roce jsme našim klientům poskytli celkem 1 590 konzultací v celkovém čase 3 455 hodin. Nejčastěji jsme s klienty řešili problémy v oblasti dluhů, rodinných vztahů a spotřebitelských podmínek. „Dluhy řešíme každý rok, nicméně letos jsme zaznamenali u našich klientů větší finanční nestabilitu,“ vysvětluje vedoucí občanské poradny Ivana Měrková. Spotřebitelské problémy řešili lidé často kvůli zrušeným dovoleným během pandemie. „Rodinné spory se stupňovaly také kvůli tomu, že lidé byli nucení trávit s členy své domácnosti více času,“ domnívá se vedoucí Měrková. Celkem 4 spory jsme vyřešili technikou mediace.

I přes nepříznivou pandemickou situaci jsme uspořádali několik veřejných besed, například o rodinných sporech a rodinném právu. „Tyto akce považujeme za důležité, protože působí preventivně pro jednotlivce i celou společnost,“ dodává Ivana Měrková.

Vzdělávání, které pravidelně absolvujeme, se letos zaměřilo mimo jiné nově na řešení problémů způsobených pandemií koronaviru, a to např. ve vztahu k insolvenčním a exekučním řízením. Tyto kurzy pořádala Asociace občanských poraden, která sdružuje 36 občanských poraden z celé České republiky včetně té naší.

Zpět