Na těžké životní situaci dlužníků často parazitují insolvenční šmejdi

Na těžké životní situaci dlužníků často parazitují insolvenční šmejdi

Insolvence je cestou z dluhové pasti.  Využívají ji lidé, kteří nejsou schopni platit své závazky nebo jsou proti nim vedena exekuční řízení. Podle Insolvenčního rejstříku je nyní v procesu oddlužení celkem 240 dlužníků ze Vsetína, 42 dlužníků z Valašských Klobouk nebo 94 dlužníků z Bystřice pod Hostýnem.  


Na koho se obrátit, pokud mám zájem o oddlužení 

V případě, že se dlužník rozhodne podstoupit proces oddlužení, má dvě možnosti. Může vyhledat pomoc u příslušníků právnických profesí (např. advokátů, insolvenčních správců, soudních exekutorů nebo notářů). Jejich služby jsou však zpoplatněny. Za zpracování insolvenčního návrhu si tito odborníci účtují 4 tisíce korun pro jednotlivce a 6 tisíc korun pro manželský pár. V ceně není započteno DPH.  

Druhou možností je obrátit se na tzv. akreditované osoby, kterým Ministerstvo spravedlnosti udělilo povolení na poskytování služeb v oblasti oddlužení. Hlavní výhodou je, že služby těchto akreditovaných osob jsou bezplatné. Zpravidla se jedná o sociální služby, jako jsou např. občanské či dluhové poradny. Ve Zlínském kraji působí celkem 8 akreditovaných osob, mezi které patří i Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín, přesněji Občanská poradna Vsetín, která je součástí dané organizace. Seznam všech akreditovaných osob najdete na webu sako.justice.cz.  

Dejte si pozor na tzv. insolvenční šmejdy 

Poradkyně Občanské poradny Vsetín Petra Maliňáková doporučuje vyhledat pomoc pouze u prověřených osob či organizací. „Je to i jedna z cest, jak se vyhnout tzv. insolvenčním šmejdům,“ doplňuje Petra Maliňáková. 

Insolvenční šmejdi aktivně oslovují lidi ve špatné finanční situaci a nabízejí jim snadné oddlužení. Hlásí, že za dlužníka zařídí vše potřebné a zajímá je jen dlužníkovo blaho. Vzbuzují dojem, že bez jejich pomoci nelze vstup do insolvence nikdy zvládnout. Pravdou ale je, že tyto osoby zpravidla nejsou schopné oddlužení zprostředkovat. „Často oslovují dlužníky, kteří mají nějakou nemovitost, kterou se snaží výhodným způsobem získat pro sebe,“ vysvětluje Maliňáková. Služby těchto šmejdů často stojí dlužníky desetitisíce korun a situaci dlužníků zpravidla ještě zhorší.   

Občanská poradna Vsetín nabízí své služby 

Hledáte-li odbornou radu, obraťte se např. na poradkyně Občanské poradny Vsetín. Zabývají se nejen dluhovou problematikou, ale také rodinnými, pracovně-právními a majetkovými vztahy, spotřebitelskou problematikou, bydlením, trestním právem či občanským soudním řízením. Poradenství poskytují od roku 2006 a působí i na svých pobočkách ve Valašských Kloboukách, Bystřici pod Hostýnem, Velkých Karlovicích a Novém Hrozenkově. Veškeré služby Občanská poradna Vsetín poskytuje bezplatně.

 

Zpět