Milostivé léto přináší dlužníkům naději

Milostivé léto přináší dlužníkům naději

Máme dobrou zprávu pro lidi, kteří se ocitli v dluhové pasti kvůli dluhu u veřejnoprávních institucí. Díky tzv. milostivému létu mají šanci své závazky splatit. Na to, jak přesně má tento program fungovat, jsme se zeptali vedoucí Občanské poradny Vsetín Ivany Měrkové.  


Co je to milostivé léto? 

Milostivé léto představuje šanci vymanit se z dluhové pasti pro lidi, kteří dluží peníze veřejnoprávním institucím. Dlužník zaplatí exekutorovi jen jistinu (tedy původní dluh) a poplatek za uzavření exekuce ve výši 900 korun. Všechny další poplatky, jako jsou úroky, penále či poplatky exekutorovi stát dlužníkovi odpouští.  

 

Zmínila jste, že milostivé léto se vztahuje jen na dluhy u veřejnoprávních institucí. Jaké to jsou? 

Typicky jde o zdravotní pojišťovny kvůli neuhrazenému zdravotnímu pojištění nebo o obce, kde občané dluží za neuhrazené poplatky za psa či svoz odpadů. Dále jsou to například nemocnice, dopravní podniky nebo ČEZ.  

 

A na jaké dluhy se naopak nevztahuje? 

Na jakékoli úvěry, ať už u bank či nebankovních společností. Milostivé léto se dále nevztahuje na splátky na kreditních kartách nebo kontokorentech. Neplatí ani pro daňové či správní exekuce nebo dluhy vznikající neplacením výživného.  

 

Jak se díky milostivému létu veřejnoprávního dluhu zbavit? 

Nejprve doporučujeme zaslat exekutorovi doporučený dopis, ve kterém dlužník uvede, že chce splatit svůj dluh právě prostřednictvím Milostivého léta. Důležité je se zde odvolat na konkrétní zákon, který milostivé léto umožňuje. Je to část druhá čl. IV bodu 25 odst. 1 až 8 zákona č. 286/2021 Sb. Pokud dlužník nezná výši jistiny, tedy původního dluhů, ve stejném dopise se na něj doptá. Důležité je také, aby se dlužník dotázal, na jaký účet je potřeba částku zaslat. Součástí tohoto dopisu by mělo být také jméno a sídlo exekutora, adresa a datum narození dlužníka.  Poté, co dlužník od exekutora získá potřebné informace, můžete dluh splatit.  

 

Kdy má dlužník peníze poslat? 

Částku musíte nutné zaslat v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Částku lze buď poslat najedenkrát, nebo v několika splátkách, vždy ale během stanoveného období. 

 

Jak se změní život lidí, kteří budou moci svůj dluh splatit? 

Lidé se zbaví především závazků, které v době svého vzniku byly poměrně nízké. Může se jednat například o opomenutou platba zdravotního pojištění, která však za léta narostla na penále a dalších poplatcích do prakticky nesplatitelných částek. V Milostivém létě vidím velkou příležitost zbavit se tíživých exekucí, které vznikly nevědomostí nebo nerozvážnosti. Pokud lidé díky Milostivému létu budou schopni splatit své závazky, mohou si např. pořídit bankovní účet a žít beze strachu z nevítaných návštěv exekučních vykonavatelů.  Lepší výchozí pozici budou mít také na trhu práce či trhu s bydlením.  

 

Proč se tento program jmenuje Milostivé léto, když má začít fungovat na podzim? 

Sousloví milostivé léto pochází z Bible a v obecném smyslu označuje odpuštění dluhů a propuštění otroků. Bůh v knize knih totiž přikazuje, aby se každý sedmý rok neobdělávala půda. To, co na ní vyroste, se má rozdělit mezi chudé.  A po sedmi sedmiletých obdobích má být vyhlášeno právě milostivé léto, kdy mají být propuštěni otroci izraelského původu a má jim být navrácen majetek, o který přišli.  

 

Rádi byste prostřednictvím Milostivého léta splatili svůj dluh, ale potřebujete poradit? Obraťte se na poradkyně Občanské poradny Vsetín na tel. čísle 774 262 243.  

 

Zpět