I NADÁLE NOSÍME V OBČANSKÉ PORADNĚ ROUŠKY!

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ze dne 29. června 2020


Ministerstvo zdravotnictví nařizuje:
S účinností ode dne 1. července 2020 od 00:00 hodin do odvolání tohoto mimořádného opatření, jsou všechny osoby (klienti i pracovníci sociálních služeb) povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos a ústa), které brání šíření kapének. Do rámce potřebných opatření přijatých v tomto období spadá i toto mimořádné opatření, jehož cílem je zamezení šíření onemocnění COVID-19 v prostředí zdravotnických zařízení a zařízení SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.

Zpět