Občanská poradna

Občanská poradna Vsetín je registrovaná sociální služba poskytující odborné sociální poradenství. Naše činnost je upravena především zákonem o sociálních službách. Nejsme advokátní kanceláří a nemůžeme Vás obhajovat před soudem. Našim klientům však poskytujeme informace a podporu, můžeme Vám dále poskytnout vzory některých podání nebo Vám pomoct při sepsání dokumentů (například žaloby, odvolání, exekuční návrhy, návrhy na oddlužení, darovací smlouvy). Naše služby jsou bezplatné!

Kam dále

  • O nás
    Posláním Občanské poradny Vsetín je poskytovat lidem informace a podporu umožňující orientaci ve své situaci tak, aby byli schopni rozhodovat o způsobech jejího řešení a svá rozhodnutí realizovat. S ohledem na své možnosti podporujeme systémové a legislativní změny.
  • Jak to u nás chodí
  • Aktuality
  • Stížnosti
  • Další dokumenty
  • Kontakt