Přehled projektů

S handicapem do práce

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/002476 Cílová skupina osob se zdravotním postižením měla možnost se zdarma rekvalifikovat nebo získat kvalifikaci absolvováním akreditovaných kurzů: Údržba veřejné zeleně (41-033-E) 100 hodin Úklidové práce (se...

Inovace procesů v sociálních službách

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/001235 Program: Operační program Zaměstnanost (OPZ) Prioritní osa: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou Období realizace: 10/2016 – 9/2018 Celkový rozpočet: 923 717,50 Kč Stručný obsah V rámci projektu...

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776  Program: Operační program Zaměstnanost (OPZ) Prioritní osa: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou Investiční priorita: 2.1 - Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu...

Komplexní vzdělávání v sociálních službách

AKTUÁLNĚ Dne 30. 6. 2015 byl ukončen poslední projektový vzdělávací program, kterým byla Prevence syndromu vyhoření. Tímto dnem končí realizace projektu KOVSOS a současně také nabídka vzdělávacích programů pro cílovou skupinu pracovníků poskytovatelů sociálních...

Projekt Centrum profesní kvalifikace

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.   Aktuálně:  31. prosince 2011 byl projekt CPK ukončen. Za dobu jeho realizace se nám ve spolupráci s partnerskými organizacemi Asociácií zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne, Charitou Vsetín, Pedagogickou fakultou Univerzity...

Veřejná služba startem k zaměstnání

Základní informace o projektu: Příjemce dotace: Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s. Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/74.00088 Zahájení projektu: 1. března 2012 Ukončení projektu: 28. února 2014 Cílová...

Poznejme sebe a jiné

Tento  mikroprojekt je spolufinancován  Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.   Základní informace o mikroprojektu: Projekt byl zaměřen na vytvoření prostředků a zdrojů pro zlepšení toku informací pomocí setkání...

Projekt Cesta za kvalitou života

      Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. K jeho realizaci bylo využito prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty v rámci programu Iniciativy společenství INTERREG IIA, ČR – SR.   Základní informace o projektu: Priorita: Sociální a...

Podpora rodinám pečujícím o děti se zdravotním postižením

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Číslo projektu: 322 010 Příjemce dotace: Klub Auxilium, Asociace rodičů a přátel...

Cesta za kvalitou života II

Mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.   Základní informace o mikroprojektu: Projekt byl zaměřen na rozvojové aktivity směrované na vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti komunikace s osobami...