Historie

Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s bylo založeno 19. října 2004. Zakladateli jsou Základní škola Integra Vsetín a Salesiánská provincie Praha. VKCI Vsetín o.p.s. navazuje na činnost základní školy Integra, která již druhé desetiletí realizuje integraci žáků se zdravotním postižením a prosazuje rovný přístup všech do společnosti. Integrace je založena na setkávání zdravých s tělesně postiženými při aktivitách ověřených i zcela nových.

 

 

Od října 2005 do února 2007 byl společností realizován projekt Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko "Poradensko informační centrum pomoci pro osoby se zdravotním postižením" - PIC.

Od září 2006 do ledna 2007 byla v rámci projektu Města Vsetín (Dopravní projekt - Analytická dopravní studie) zpracovávána "Studie bezbariérových tras na území města".

V lednu 2007 byla na pracovišti Pod Žamboškou 920, Vsetín zahájena realizace projektu "Cesta za kvalitou života" - CZKŽ.

Od února 2007 do konce června 2008 probíhala na pracovišti Pod Žamboškou 920 realizace projektu "Komplexní vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v systému poradensko informačního centra" - KOVPIC.

V březnu roku 2007 byly zahájeny tzv. Kulturní středy jejichž cílem je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti.

V červnu 2007 byla VKCI Vsetín o.p.s. udělena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR akreditace vzdělávací instituce č. 2007/129 - I.

V roce 2007 byla poradenská činnost přenesena do občanské poradny (v rámci projektu Koordinační a informační centrum - KIC), která poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí. Je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci.

V květnu 2008 započala realizace zcela „nové“ aktivity, kterou je Výkon trestu obecně prospěšných prací.

Od září 2008 do června 2010 se společnost podílela jako partner na realizaci projektu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klubu AuXilium "Podpora rodinám pečujícím o osoby se zdravotním postižením.

Od ledna 2009 do prosince 2011 byl realizován společností VKCI Vsetín o.p.s. projekt "Centrum profesní kvalifikace" CPK.

Od 15. června 2009 provozuje VKCI Vsetín o.p.s. výkon tzv. Veřejné služby.

Od 1. srpna 2010 do 31. července 2012 probíhala na pracovišti pod Žamboškou 920  realizace projektu "Komplexní vzdělávání pracovníků v sociálních službách v systému poradensko informačního centra II" - KOVPIC II.

Od 1. srpna 2012 nabízí VKCI Vsetín o.p.s. placené MPSV ČR akreditované vzdělávací programy a provozuje služby specializované knihovny pro širokou veřejnost.