Rok 2020 v sociálně terapeutické dílně VKCI

Přečtete si, co přinesl nevšední rok 2020 do naší dílny, co jsme zvládli a jaké překážky jsme museli překonávat.

 

Chod dílny v roce 2020 zasáhla pandemie koronaviru. „Během její první vlny jsme museli mít ze zákona zavřeno,“ popisuje vedoucí služby Lucie Škabrahová. Znovu jsme mohli otevřít až na konci května pro klienty mladší 50 let. Starší klienti se mohli vrátit až o měsíc později. I přesto zaměstnankyně dílny zůstávaly s klienty v kontaktu. „Často jsme si telefonovaly, zjišťovaly jsme, jak danou situaci zvládají a zda něco nepotřebují,“ popisuje vedoucí Škabrahová.

Uzavření dílny náš tým využil i k šití roušek, kterých byl během jara kritický nedostatek. Celkem naše pracovnice vyrobily 745 látkových roušek pro Vsetínskou nemocnici, domovy pro seniory, městský úřad či policii. 

Letos jsme si připomněli 10. výročí zaregistrování naší služby, ale kvůli pandemii koronaviru prakticky nebylo možné uspořádat veřejnou narozeninovou oslavu. A proto jsme prozatím vydali alespoň publikaci o tom, co děláme a proč. (Pokud ji chcete bezplatně získat, napište nám na e-mail barbora.candova@vkci.cz).

Letošek nepřál ani pořádání společných akcí. Pro klienty jsme uspořádali pouze jednu přednášku, a to o spotřebitelské tématice, v létě jsme zorganizovali společné posezení na naší zahradě s opekáním špekáčků. Výrobky klientů jsme letos prodávali jen na vsetínském Valašském záření. „Proto jsme rádi, že si naše dekorace chodili lidé častěji kupovat přímo k nám do dílny,“ dodává vedoucí Lucie.

Letos jsme tu byli celkem pro 25 klientů, 2 noví přibyli a jednomu našemu bývalému klientovi se podařilo najít si stálou práci.

Mezi zaměstnanci dílny letos došlo k personálním změnám. Jedna sociální pracovnice odešla na konci září, odchod plánuje i současná vedoucí služby. Proto jsme na začátku listopadu přijali 2 nové zaměstnankyně.

Proto, aby se náš tým zdokonaloval v práci s lidmi s postižením, absolvoval v tomto roce několik kurzů. Během nich si prohloubil znalosti ohledně zvládání nestandardního chování klientů s mentálním postižením a autismem a ohledně práce s emocemi klientů. Někteří naši zaměstnanci absolvovali psychiatrické minimum. Naše pracovnice se dále zdokonalovaly v přístupu k lidem s poruchou autistického spektra.

Zpět