Rok 2020 v psychologické poradně VKCI

Letošní rok přinesl do naší psychologické poradny řadu změn. Pandemie způsobila vyšší zájem o službu i nové způsoby poskytování konzultací. Přečtěte si, co přinesl rok 2020 v naší psychologické poradně.


„S klienty jsem se letos setkávala i jinak než osobně, a to prostřednictvím telefonických hovorů, videohovorů a e-mailové korespondence,“ popisuje naše psycholožka Markéta Dostálová-Bystřinová. Do tohoto alternativního způsobu komunikace se pustila hned během první vlny pandemie koronaviru. Využívali je především lidé, kteří neměli zajištěno hlídání svých dětí nebo by pro ně bylo obtížné vážit cestu do poradny.

Nejvyšší zájem o konzultaci naše psycholožka zaznamenala během druhé vlny pandemie na začátku podzimu. „Psychická pohoda se začala více zhoršovat až v této fázi, kdy lidé začali pociťovat frustraci, nejistotu v oblasti financí i vztahů,“ domnívá se psycholožka Dostálová-Bystřinová.

Naše psycholožka tu letos byla pro 14 klientů, kterým nabídla odborné psychologické poradenství. Celkem se uskutečnilo 30 konzultací.

Lidé do poradny nejčastěji docházeli kvůli problémům ve vztazích. Řešili například důvěru v partnerském vztahu, udržení partnerského vztahu či konflikty ve vztazích. „To, že lidé letos kvůli pandemické situaci trávili se svými blízkými více času, mohlo zvyšovat výskyt vztahových problémů,“ nabízí možné vysvětlení psycholožka Dostálová-Bystřinová. Mezi další časté důvody návštěvy naší psychologické poradny bylo zhoršující se duševní zdraví, zvládání stresových situací, vyhoření apod.

Proto, aby se naše psycholožka ve své praxi zdokonalovala, absolvovala během tohoto roku celkem 3 kurzy. První se zabýval úzkostmi a depresemi u lidí s mentálním postižením a autismem. Druhý kurz prohluboval znalosti o práci s emocemi. Náplní posledního kurzu byla práce s terapeutickými kartami s příběhem, které lze využívat během konzultací.

Co přinese rok 2021 do naší poradny, netušíme. Jisté je pouze to, že v novém roce naše psycholožka přijímá nové klienty. Aktuálně má volné termíny 14. a 28. ledna vždy v časech 12:00-13:00a 13:30- 14:30. Tato služba je bezplatná.

Zpět