Poděkování společnosti Kayaku Safety Systems Europe a.s.

Poděkování společnosti Kayaku Safety Systems Europe a.s.

Děkujeme společnosti Kayaku Safety Systems Europe a.s., za finanční dar pro naši službu. Díky tomuto daru můžeme nakoupit potřebné vybavení do naší dílny. Budeme kupovat nové sádrové formy pro odlévání keramiky, glazury, papírové tašky, které následně dekorujeme technikou quillingu, drátky na výrobu dekorací a další. Materiál, který využíváme při pracovní terapii, při které naši klienti trénují pracovní návyky, je pro naši práci nezbytný. Jsme vděční za každého dárce. I díky Vašim darům totiž můžeme kvalitně pomáhat těm, kteří to potřebují a můžeme také rozvíjet naše služby.

Zpět