O mediaci

Mediace je mimosoudní způsob řešení sporu. Jedním z hlavních přínosů mediace je, že vytváří prostor a dává možnost k tomu, aby během ní došlo k vzájemnému vyslechnutí se, porozumění si a k identifikaci potřeb. Tím je následně umožněno nalezení společného řešení. Na rozdíl od soudního řízení zde mají strany volbu svého řešení zcela ve svých rukou a nerozhoduje za ně autorita. Mediátor je odborník na proces, který strany provází v průběhu jejich řešení. Výsledkem mediace může být sepsání dohody.