Jak probíhá mediace

Mediaci mi doporučil soud nebo OSPOD

Pokud už máte vy i druhá strana dohodnutý termín, čeká Vás první návštěva v poradně, na kterou si vyhraďte časový prostor v délce 1 hodiny. Na tomto setkání se uvidíte s poradcem Občanské poradny, který společně s Vámi bude hledat, co by pro Vás mohlo být v řešení Vaší situace v rámci naší služby užitečné. Vysvětlíme Vám, co Vám můžeme nabídnout v rámci Občanské poradny, psychologa i mediace a o každé službě Vám poskytneme potřebné informace. Během této schůzky Vám může být poskytnuto také odborné sociální poradenství. Pokud se během tohoto setkání vy i druhá strana dohodnete, že chcete svou situaci řešit pomocí mediace, proběhne příprava na mediační setkání, kdy si podrobněji povíme o mediaci a dohodneme se na termínu, který bude vyhovovat oběma stranám. Na mediační setkání je již třeba počítat s tím, že toto setkání bude trvat 3 hodiny. Na tomto setkání se uvidíte s mediátorem, který Vás i druhou stranu uvidí poprvé a bude tak nestranný. Na tomto setkání Vám již nebude poskytováno poradenství, ale proběhne proces řešení ohledně problému, se kterým přicházíte. Pro začátek Vám mediátor předloží několik jednoduchých pravidel, aby byl celý proces co nejefektivnější. Během celé mediace bude proces komunikace v rukou mediátora. Nejprve Vás poprosí, abyste mluvili pouze na něj a až poté bude umožněno oběma stranám, aby komunikovali společně.

  • Mediátor bude zodpovídat za proces, ale vy sami za Výsledné řešení Vašeho sporu.
  • Mediačních setkání se může uskutečnit libovolný počet, dle Vaší individuální situace.
  • Mediaci může kterákoliv ze stran kdykoliv ukončit.

Při úspěšném vyřešení Vašeho sporu je možné sepsat tzv. mediační dohodu, ve které bude uvedeno Vámi dohodnuté řešení. I v průběhu mediace před samotným vyřešením sporu je možné sepisovat tzv. dílčí mediační dohody. (např. na konci každého sezení se sepíše, na čem se strany zatím dohodly)

Pokud po Vás OSPOD či soud požaduje z našeho setkání písemnou zprávu, sepíšeme pro danou instituci sdělení. V tomto sdělení uvedeme pouze základní informace, jako zda obě strany odbornou pomoc vyhledaly, zda se na smluvený termín dostavily a zda k dohodě došlo, či nikoliv. Sepsání podrobnějšího sdělení proběhne pouze po individuální domluvě s Vámi.

 

Mediaci jsem si našel sám za účelem řešení mé situace

Pokud už máte vy i druhá strana dohodnutý termín a s oběma mediátor telefonicky projednal informace k mediaci, čeká Vás první mediační sezení u nás, na které si prosím vyhraďte 3 hodiny času. Pro začátek Vám mediátor předloží několik jednoduchých pravidel, aby byl celý proces co nejefektivnější. Během celé mediace bude proces komunikace v rukou mediátora. Nejprve Vás vyzve, abyste mluvili pouze na něj a až poté bude umožněno oběma stranám, aby komunikovali společně.

  • Mediátor bude zodpovídat za proces, ale vy sami za výsledné řešení Vašeho sporu.
  • Mediačních setkání se může uskutečnit libovolný počet, dle Vaší individuální situace.
  • Mediaci může kterákoliv ze stran kdykoliv ukončit.

Při úspěšném vyřešení Vašeho sporu je možné sepsat tzv. mediační dohodu, ve které bude uvedeno Vámi dohodnuté řešení. I v průběhu mediace před samotným vyřešením sporu je možné sepisovat tzv. dílčí mediační dohody. (např. na konci každého sezení se sepíše, na čem se strany zatím dohodly)