O knihovně

 Knihovna VKCI Vsetín o.p.s.

 

Naše specializovaná knihovna shromažďuje odbornou literaturu v oboru sociálních služeb, neziskových organizací a literaturu z oborů souvisejících.

Knihovna byla založena a vybavena v rámci realizace projektu Poradensko informačního centra pomoci pro osoby se zdravotním postižením, který byl spolufinancován Evropskou unií, Ministerstvem pro místní rozvoj a Městem Vsetín.

 

Knihovna poskytuje knihovnické a informační služby všem zájemcům z řad poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v okrese Vsetín, partnerům Vzdělávacího a komunitního centra Integra Vsetín z Pedagogické fakulty UP Olomouc, studentům středních a vysokých škol a zájemcům o dané obory ze široké veřejnosti.

Od března 2014 je knihovna přestěhována do budovy KICu - bývalé ALCEDO u TESu Vsetín na Trávníkách-Jiráskova 419!

Knihovní služby jsou poskytovány přihlášeným uživatelům zdarma.

 

Adresa knihovny

Jiráskova 419, (budova KIC u TESu na Trávníkách) 755 01 Vsetín

Výpůjční doba

Pondělí až pátek: 9:00 hodin - 13:00 hodin

Výpůjčku v jinou dobu je možno individuálně domluvit telefonicky na čísle:

mobil:  774 262 243.