Skočit na obsah

FOR FUNCTIONALITY YOU HAVE TO INSTALL ADOBE FLASH PLAYER. 

Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.

Na Rybníkách 1628

755 01 Vsetín


 

Veřejný závazek Občanské poradny Vsetín

Poslání občanské poradny:

 

OP poskytuje odborné sociální poradenství formou rad, informací a pomoci osobám, které se na ni obrátí a které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženi a nedovedou ji řešit vlastními silami.

OP pomáhá lidem hledat řešení jejich situace, informuje je o jejich právech a povinnostech a dostupných službách, pomáhá jim při vyjádření jejich vlastních potřeb a podporuje je ve snaze vlastního zvládání problémů.

OP je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci a podpory. OP je členem AOP a podílí se na její činnosti.

OP poskytuje poradenství v různých oblastech: např. dluhové poradenství, bydlení, rodinné a mezilidské vztahy, sousedské spory, majetkoprávní vztahy, ochrana spotřebitele, přestupky, pracovně-právní vztahy, sociální dávky, občansko-právní problematika, správní řízení, spotřebitelské poradenství, lidská práva a další

Nepříznivou sociální situací je jakýkoliv osobně vnímaný problém uživatele služby, se kterým si sám nedokáže poradit.

 

Cíle činnosti Občanské poradny Vsetín:

Dlouhodobý cíl:

Pomáhat uživatelům ke kvalitnějšímu životu podle jejich možností a představ s maximální mírou nezávislosti na okolí. Prostřednictvím kvalitního občanského poradenství budeme dále přispívat k sociální reintegraci menšin a poskytneme dlouhodobou podporu potřebným občanům, kteří se octli v nepříznivé životní situaci a jsou ohroženi sociálním vyloučením. V praxi to znamená poskytnout podporu a pomoci lidem porozumět sobě samým, svému prostředí a kontextu řešeného problému. K tomu patří např. hledat zdroje podpory ve svém okolí, dokázat efektivně sdělovat okolí vlastní pocity a potřeby, žádat a přijímat pomoc, poznat a uplatňovat svá práva a vůbec využívat dostupné vnitřní i vnější zdroje k prospěchu osob zvolených uživatelem.

 

Cílová skupina:

 • Občanská poradna poskytuje služby klientům dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. § 91.
 • Občanská poradna poskytuje podporu všem občanům, kteří se na ni obrátí s nějakým problémem nebo se ocitnou v nepříznivé životní situaci, současně spadají do cílové skupiny a věkové kategorie dle Rozhodnutí o registraci sociální služby.

 

Cílové skupiny:

 • imigranti a azylanti
 • oběti domácího násilí
 • osoby bez přístřeší
 • osoby komerčně zneužívané
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby v krizi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života          ohroženy
 • pachatelé trestné činnosti
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři
 • etnické menšiny

 

Věkové kategorie:

 • mladí dospělí ( 19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 

Občanská poradna dle Rozhodnutí o registraci sociální služby neposkytuje služby těmto okruhům osob (cílová skupina):

 • Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • Oběti obchodu s lidmi
 • Oběti trestné činnosti
 • Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • Osoby s mentálním postižením
 • Osoby se sluchovým postižením

 

Zásady občanského poradenství:

 Bezplatnost

Občanské poradenství je zásadně bezplatné, protože každý má právo na přístup k zákonům a službám a tento přístup by neměl být omezen případným nedostatkem finančních prostředků.

Diskrétnost

Žádná informace, zjištěná od uživatele v průběhu poradenského procesu, nebude bez jeho výslovného souhlasu předáno nikomu mimo občanskou poradnu. Uživatel služby může vystupovat anonymně. Poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy (oznamovací povinnost). Poradci OP Vsetín jsou vázání Závazkem mlčenlivosti, který je součástí jejich personální složky. Občanská poradna Vsetín je registrována jako správce osobních údajů podle zákona   101/2000 Sb.

 Nezávislost

Občanská poradna je nezávislá nevládní organizace a její služby jsou poskytovány bez ovlivnění zájmy jiných organizací.

 Nestrannost

Služby občanské poradny jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Služby jsou dále nestranné, neutrální a jsou poskytovány s ohledem na klientovu situaci.


Aktuality

16.října 2017
Základy krizové intervence - 11 volných míst
Akreditované vzdělávání pracovníků sociálních služeb
 
17.října 2017
Inspekce poskytování sociální služby - 13 volných míst
Akreditované vzdělávání pracovníků sociálních služeb
 

Kalendář akcí

« Září 2017 »
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Vyhledávání