Skočit na obsah

FOR FUNCTIONALITY YOU HAVE TO INSTALL ADOBE FLASH PLAYER.Platné ke dni 4.1.2008          Aktualizace leden 2013

Provozní řád Občanské poradny Vsetín

Občanská poradna podporuje všechny občany v obtížných životních situacích poskytováním informací, rad a jiných služeb s cílem, aby si uvědomovali svá práva a povinnosti, dokázali efektivně vyjádřit své potřeby a přání, přejímali odpovědnost za své jednání a byli schopni využívat síť dostupných služeb s cílem prevence jejich sociálního vyloučení a umožnění běžného způsobu života.

 • OP informuje občana o jeho právech a povinnostech, zabývá se zejména problematikou:

o  sociální zabezpečení

o  pracovně právních vztahů

o  bydlení

o  rodiny a mezilidských vztahů

o  právního systému a právní ochrany

o  majetkoprávními vztahy

o  ochranou spotřebitele atd.

 • OP neřeší problémy týkající se:

o  komerčních záležitostí

o  obchodního práva

o  trestního práva

o  daňového poradenství

 • OP není právní poradnou a nemá tudíž práva a pravomoci k podobnému postavení. Poradci podávají pouze informace vycházející z právní úpravy a dalších předpisů, které mají souvislost s řešeným problémem.
 • OP poskytuje i referenční informace o jiných pomáhajících organizacích a institucích a v odůvodněných případech na ně občany odkazuje.
 • Při řešení složitějších problémů může poradce případ se svolením uživatele konzultovat s externími specialisty, případně zjistit potřebné informace, a uživatel tak může být objednán na další termín.
 • Pokud se uživatel nachází v krizové situaci, může jej poradna kontaktovat přímo s příslušným krizovým centrem nebo specialistou v daném oboru.
 • Služby OP jsou bezplatné.
 • Uživatel služeb OP má právo vybrat si poradce, tato možnost je limitována kapacitou poradce.
 • O informacích, které od uživatele získá, OP zachovává naprostou diskrétnost ve vztahu k soukromým osobám a dále ke všem organizacím, úřadům i institucím. OP poskytuje možnost anonymního využití služby.
 • Při řešení sporů je OP nestranná a ve svém jednání je nezávislá na jakýchkoliv vnějších subjektech nebo institucích.
 • Při prvním poradenském rozhovoru je s uživatelem uzavřena ústní/písemná smlouva o poskytnutí sociální služby.
 • Každý uživatel má právo kdykoli bez udání důvodu přestat využívat poradenské služby občanské poradny.
 • Každý uživatel OP má právo být na vlastní žádost seznámen se svým Záznamovým archem, který OP vede.
 • Na dotazy zaslané poštou nebo e-mailem OP reaguje nejdéle do jednoho týdne.
 • Maximální délka při prvním rozhovoru je 1 hod, další konzultace se již řídí časovou náročností řešeného problému. Poslední konzultace může být započata nejpozději 60 minut před koncem návštěvní doby.
 • V konzultačních hodinách, určených k poskytování poradenských služeb pro občany, musí být přítomen vedoucí OP nebo jeho zástupce, nebo být alespoň dostupný pro telefonický kontakt. Poradci v OP jsou navzájem zastupitelní.
 • Konzultační hodiny jsou umístěny na budově VKCI Vsetín o.p.s., vedle hlavních dveří, na www.vkci.cz, a informačních letácích Občanské poradny.
 • OP není zbavena ohlašovací povinnosti. Dozví-li se poradce při konzultaci o spáchání trestného činu, má povinnost případ ohlásit na policii. OP je povinna na tuto skutečnost uživatele upozornit před počátkem konzultace.
 • Poradna má právo neposkytnout službu osobě pod vlivem alkoholu a dalších omamných a návykových látek (drog atd.), dále osobám, které se projevují agresivně a dále dle Zákona o sociálních službách §91 odstavec 3.
 • V Občanské poradně jsou uplatňovány rovné příležitosti všech uživatelů, proto v případě, že se uživatel bude chovat diskriminačně, může být na své chování upozorněn.
 • Se stížnostmi na práci poradce nebo činnost poradny se mohou Poradna má právo neposkytnout službu osobě pod vlivem alkoholu a dalších omamných a návykových látek (drog atd.), dále osobám, které se projevují agresivně a dále dle Zákona o sociálních službách §91 odstavec 3 uživatelé obracet na vedoucí poradny Mgr. Soňu Zelíkovou (sona.zelikova@vkci.cz). Stížnosti je možné podávat anonymně, osobně či písemně, e-mailem, nebo do schránky na zpětnou vazbu, která je umístěna na chodbě vedle výtahu ve zvýšeném přízemí. Zde jsou k dispozici psací potřeby, formulář pro zápis stížnosti i evaluační dotazník hodnotící kvalitu služeb občanské poradny. Stížnost bude zpracována kompetentními osobami a o jejím zpracování budete vyrozuměni buď v termínu, který si dohodnete, nebo nejpozději do 30 dnů. Anonymní stížnost bude archivována a prošetřena (její vyřízení bude zveřejněno na webových stránkách www.vkci.cz). Uživatel může být při vyřizování stížnosti zastoupen svým zástupcem.

Adresy pro podávání stížností:                          VKCI Vsetín o.p.s.

Jiráskova 419

755 01 Vsetín

Pokud s vyřízením žádosti nebudete spokojeni, nebo se budete chtít obrátit na nezávislou organizaci, je možné kontaktovat:


Krajský úřad
Zlínského kraje
Odbor soc. věcí
Tř. T. Bati 21
Zlín
762 90

www.kr-zlinsky.cz


MPSV
Na Poříčním právu 1/376     
Praha 2
128 00


www.mpsv.cz

Asociace občanských poraden
Sabinova 3
Praha 3
130 00


www.obcanskeporadny.cz

Český helsinský výbor
Štefánkova 21
Praha 5
150 00
www.helcom.cz


Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 39
Brno
602 00
www.ochrance.cz

Český helsinský výbor
Štefánkova 21
Praha 5
150 00

www.helcom.cz

Aktuality

16.října 2017
Základy krizové intervence - 11 volných míst
Akreditované vzdělávání pracovníků sociálních služeb
 
17.října 2017
Inspekce poskytování sociální služby - 13 volných míst
Akreditované vzdělávání pracovníků sociálních služeb
 

Kalendář akcí

« Září 2017 »
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Vyhledávání