Sociální podnik

O nás

 • Společnost GAZELI servis s.r.o. byla založena v listopadu roku 2014 jako tzv. sociální podnik.
 • Naším cílem je vytvořit v regionu pracovní místa vhodná pro znevýhodněné osoby.
 • Ve společnosti GAZELI servis s.r.o. jsou zohledňovány specifické potřeby pracovníků, zároveň je kladen důraz na podporu jejich  samostatnosti a rozvoj pracovních návyků a kvalifikace.
 

Co je to sociální podnikání?

 • Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí.
 • Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním.
 • Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku.
 • Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.

 

Záměrem společnosti je:

poskytnout pracovní uplatnění znevýhodněným osobám, které již získaly (např. v sociálně terapeutické dílně VKCI) základní pracovní návyky a dovednosti a mají zájem o další rozvoj v podobě placeného zaměstnání.
 

Naše činnosti:

 • sekání travnatých ploch
 • úprava křovin
 • natírání plotů a dalších ploch v areálu
 • drobné opravy
 • úklidové práce ve venkovních a vnitřních prostorách

 

V chráněném pracovním prostředí nabízíme:

 • Možnost pracovního uplatnění
 • Osobní rozvoj
 • Zohlednění specifických potřeb
 • Prostor pro získání pracovních návyků a zkušeností
 • Zlepšení postavení na trhu práce